Obvestila!

 

27.02 2019, Obvestilo za naročnike kabelskega sistema EVJ Elektroprom

 

Obvestilo za naročnike kabelskega sistema EVJ Elektroprom

Naročnike kabelskega sistema EVJ Elektroprom v skladu z določbami Zakona o elektronskih komunikacijah (Zekom-1) ter Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe obveščamo, da z dnem 01.04.2019 v veljavo stopijo novi Splošni pogoji uporabe storitev kabelsko komunikacijskega sistema družbe EVJ Elektroprom d.o.o. (KKS EVJ Elektroprom d.o.o.). Z novimi splošnimi pogoji se uskladi tudi cenik storitev.

Od dneva objave obvestila o spremembi pa do dneva uveljavitve imajo naročniki v skladu z določili 2. odstavka 129. člena ZEKom-1 pravico brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Naročnik, ki to pravico uveljavlja in je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira ali bo operaterju povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa mu bo vrnil kupnino. Pravica do odstopa ne vpliva na zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter na izpolnitev drugih pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.

Hvala za razumevanje.

Vaš kabelski operater,

EVJ Elektroprom d.o.o.


 

1.08 2018, Obvestilo za naročnike kabelskega sistema EVJ Elektroprom

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Zagorje obvešča odjemalce, da bo v petek dne 3.8.2018 od 8:00 do 14:00 ure, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KISOVEC, KISOVEC ŠAHT, ČOLNIŠE, in PREČNA. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Elektro Ljubljana d.d., se svojim odjemalcem zahvaljuje za razumevanje.

Podrobnosti: https://www.elektro-ljubljana.si/stanje-na-omrezju

Hvala za razumevanje.

Vaš kabelski operater,

EVJ Elektroprom d.o.o.


 

8.7. 2018, Obvestilo za naročnike kabelskega sistema EVJ Elektroprom

Vse naročnike kabelskega sistema EVJ Elektroprom obveščamo, da bo program Bloomberg, zaradi spremenjenih pogojev dobave signala,  8.8. 2018 umaknjen iz digitalne programske sheme.

Hvala za razumevanje.

Vaš kabelski operater,

EVJ Elektroprom d.o.o.


 

28.06. 2018, Obvestilo za naročnike kabelskega sistema EVJ Elektroprom

V noči na četrtek, 28.6.2018, bomo med 00:00 in 06:00 nadgrajevali video stežnike, zadolžene za predvajaj.si. Prišlo bo do nedelovanja storitev. Poleg tega si bodo morali naročniki nadgraditi aplikacije (android, IOS) na prenosnih napravah oziroma pri STB-jih bo potreben restart, da poberejo nastavitve novega strežnika. Web aplikacija bo delovala naprej normalno od trenutka nadgradnje.

Hvala za razumevanje.

Vaš kabelski operater,

EVJ Elektroprom d.o.o.


 

25.05. 2018, Obvestilo za naročnike kabelskega sistema EVJ Elektroprom

Naročnike kabelskega sistema EVJ Elektroprom obveščamo, da smo Splošne pogoje kabelskega operaterja za prodajo na obroke uskladili z Uredbo o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov - GDPR (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016), zato objavljamo novo verzijo splošnih pogojev, ki pričnejo veljati s 25.5.2018.

Splošni pogoji - verzija 3

Hvala za razumevanje.

Vaš kabelski operater,

EVJ Elektroprom d.o.o.


 

3.05. 2018, Obvestilo za naročnike kabelskega sistema EVJ Elektroprom

osebni podatki

 


 

23. 4. 2018, Obvestilo za naročnike kabelskega sistema EVJ Elektroprom

Vse naročnike kabelskega sistema EVJ Elektroprom obveščamo, da se je otroški program za najmlajše OK Bambino, preimenoval v Pikaboo. Sinhronizirani otroški program najdete na programskem mestu št. 149.

Veliko veselja ob spremljanju otroškega programa vam želi Vaš kabelski operater, EVJ Elektroprom d.o.o.

Hvala za razumevanje.

Vaš kabelski operater,

EVJ Elektroprom d.o.o.


 

19. 04. 2018, Obvestilo za naročnike kabelskega sistema EVJ Elektroprom

ogled za nazaj


 

28. 02. 2018, Obvestilo za naročnike kabelskega sistema EVJ Elektroprom

Obvestilo o spremembi paketov EVJ

Naročnike elektronskih komunikacijskih storitev EVJ internet in EVJ Trojčki obveščamo, da na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah ter v skladu z določili Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe z dnem 1. 4. 2018 v veljavo stopi nov cenik in spremembe hitrosti internetnih paketov.

EVJ internet:

Spremembe hitrosti internet paketov in cene paketov si lahko ogledate v tabeli spodaj:

 

 

 

 

 


EVJ Trojčki:

Spremembe hitrosti internet paketov in cene paketov si lahko ogledate v tabeli spodaj:

 

 

 

 

 


Cena in vsebina posameznega novega paketa sta navedeni v Ceniku fiksnih storitev aktualnih paketov z veljavnostjo 1.4.2018, ki je dostopen na tej povezavi in na prodajnih mestih Telemacha. Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na prodajnih mestih Telemacha in telefonski številki 080 22 88.

Od objave obvestila o spremembah do njihove uveljavitve imajo naročniki-potrošniki, druge osebe pa, če ravnajo v skladu s 129. členom ZEKom-1, v skladu z določili 2. odst. 129. člena ZEKom-1 pravico brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Naročnik, ki to pravico uveljavlja in je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira ali bo operaterju povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa mu bo vrnil kupnino. Pravica do odstopa ne vpliva na zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter na izpolnitev drugih pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.

V Ljubljani, 28. 2. 2018

Telemach d.o.o.


 

26. 2. 2018, Obvestilo za naročnike kabelskega sistema EVJ Elektroprom

Vse naročnike kabelskega sistema EVJ Elektroprom obveščamo, da se bo s 1.4. 2018 spremenila cena mesečne naročnine za osnovno digitalno in analogno programsko shemo. Nova cena mesečne naročnine bo tako znašala 19,90€ z DDV.

Ponudniki najbolj gledanih televizijskih programov, Pop TV, Kanal A, Kino, Brio, Oto ter Planet TV so z novim letom povišali cene programskih vsebin. Zaradi visoke gledanosti teh programov, smo prisiljeni vse programe obdržati, višino mesečne naročnine pa ustrezno zvišati.

V skladu z 2. odstavkom 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) naročnike obveščamo, da imajo v času od dneva objave tega obvestila pa do uveljavitve spremembe pravico, da brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopijo od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo.

 NOVO!!!

Od 1.4. 2018 dalje bosta v osnovno digitalno shemo dodana programa Planet 2 in Planet Plus, oba programa pa bosta v razširjenem paketu na voljo v HD tehniki.

Hvala za razumevanje.

Vaš kabelski operater,

EVJ Elektroprom d.o.o.


 

 6. 02. 2018, Obvestilo za naročnike kabelskega sistema EVJ Elektroprom

“Naročnike na KKS obveščamo, da so se spremenili Splošni pogoji kabelskega operaterja EVJ Elektroprom d.o.o. za prodajo na obroke, in sicer 1. odstavek točke 3.1., ki se navezuje na število in znesek posameznega mesečnega obroka za storitve.

 

 

Hvala za razumevanje.

Vaš kabelski operater,

EVJ ELEKTROPROM d.o.o

NAROČNIŠKA SLUŽBA

Naročnina kabelska TV (naročniška razmerja, direktne obremenitve, naročilo storitev, evidenca plačil)

Barbara Skrinjar
Tel.: (03)56 57 152
Email:barbara.skrinjar@elektroprom.si

Koordinator, EVJ trojček / internet:

Klavdija Lekše 
Tel.: (03)56 57 151
Email: klavdija.lekse@elektroprom.si

Vodja KKS

Goran Zalokar
Tel.: (03)56 57 159
FAX: (03)56 71 488
Email: goran.zalokar@elektroprom.si