Okoljska ozaveščenost

Kljub temu, da se v podjetju ne ukvarjamo z dejavnostjo preko katere bi neposredno onesnaževali okolje, se zavedamo in čutimo dolžne, da damo svoj doprinos k varstvu okolja in narave. Zato v podjetju selektivno zbiramo več vrst odpadkov, ki nastajajo z opravljanjem naših dejavnosti:

  • selektivno baliramo odpadno papirno in kartonsko embalažo, plastično folijo in plastenke
  • selektivno zbiramo v zato namenjenih zabojnikih železo, baker, aluminij, stekleno embalažo, odpadne električne kable, električno opremo (velike in male gospodinjske aparate), izrabljene žarnice in baterijske vložke, avtomobilske gume
  • poskrbimo, da so odpadna motorna olja in akumulatorji začasno skladiščena tako, da ne pride do onesnaževanja okolja
  • gradbene odpadke odvažamo na zato določene deponije

 

Vse odpadke predajamo zbiralcem odpadkov, ki imajo za opravljanje te dejavnosti pridobljeno koncesijo s strani Ministrstva za okolje in prostor. Prav tako vodimo vso potrebno dokumentacijo o ravnanju z odpadki, ki nam jo narekuje zakonodaja.

Čeprav naša aktivnost ravnanja z odpadki pomeni le kamenček mozaika v skrbi za čisto okolje, smo ponosni, da smo del tega mozaika.

Služba za kakovost