Pomembnejša priznanja in nagrade

Leta 2001 je Janez Vidmar prejel kar dve pomembni priznanji, in sicer: "Najvišje priznanje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve" za izredne dosežke na področju zaposlovanja in "Zlato plaketo za dolgoletno uspešno vodenje obrtne zbornice Zagorje ob njeni 30-letnici".

 

Nagrada za izredne dosežke na področju zaposlovanja

EVJ, trgovina, proizvodnja, instalacije d.o.o. prejme Nagrado za izredne dosežke na področju zaposlovanja, za stalno skrb za izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje že zaposlenih delavcev, za zaposlitev izjemnega števila pripravnikov in drugih težje zaposljivih oseb, za zmanjšanje števila brezposelnih v občini Zagorje ter razvijanje in ohranjanje pozitivnega mišljenja in optimizma delavcev v odnosu do dela, sodelavcev, strank in poslovnih partnerjev.

 

Zlata plaketa za dolgoletno uspešno vodenje obrtne zbornice Zagorje ob njeni 30-letnici

Obrtna združenja občin so nastajala iz Obrtnega združenja, v katerega se je leta 1971 združilo 335 članov iz občin Zagorje, Trbovlje, Litija, Hrastnika in Radeč. V Zagorju je bila ustanovna skupščina leta 1985, prvi predsednik Obrtnega združenja Zagorje pa je postal Janez Vidmar. Kot predsednik je Janez Vidmar Obrtno zbornico vodil 12 let, v letih, ko ni imel funkcije predsednika, pa se je ravno tako aktivno vključeval in sodeloval pri delu Obrtne zbornice.

 

Leta 1998 je podjetje EVJ Elektroprom d.o.o. pridobilo certifikat kakovosti ISO 9001.

Podjetje Evj d.o.o. je 10. podjetje s pridobljenim standardom ISO 9001 v Zasavju in 2. na Izlakah, s čimer se uvršča med najboljša in najuspešnejša podjetja v regiji. Poleg srebrnega in zlatega občinskega priznanja je Janez Vidmar leta 1996 prejel tudi najvišje priznanje Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne dosežke trajnejšega pomena v podjetništvu". Obrazložitev komisije za dodeljevanje priznanj:

Janez Vidmar je leta 1967 pričel samostojno opravljati dejavnost na področju elektroinstalacij. Obrtno dejavnost je uspešno širil in kaj kmalu zaposloval prve delavce, dela pa je opravljal doma in v tujini (Rusiji). Leta 1989 je ustanovil podjetje Elektroprom, njegovo dejavnost pa razvejil na različna področja. Zdaj proizvaja tiskana vezja za slovensko industrijo, svoje izdelke pa pretežno izvaža na zahteven evropski trg, bodisi neposredno bodisi prek drugih slovenskih podjetij.

 

Priznanje Ministrstva za delo Nagrada za izredne dosežke

Priznanje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve

 

 

Nagrada za izredne dosežke na področju zaposlovanja

 

 

Zlata plaketa Certifikat kakovosti

Zlata plaketa za dolgoletno uspešno vodenje

obrtne zbornice Zagorje ob njeni 30-letnici

Certifikat kakovosti ISO 9001

 

 

 

Elektroprom se ta čas ukvarja z naslednjimi dejavnostmi:


V Elektropromu je zdaj zaposlenih 72 delavcev, podjetje pa jim zagotavlja sprotno dopolnilno izobraževanje, kar se odslikava v njihovi strokovni usposobljenosti in seveda tudi v kakovosti njihovih izdelkov in storitev. Elektroprom se je med prvimi zasavskimi podjetji potegoval za certifikat ISO 9001: letos je postopek pridobivanja tega certifikata v sklepni fazi. Zahteven in drzen razvoj EVJ je veliko pripomogel k preprečevanju čedalje večje brezposelnosti v zasavskih občinah; tako je podjetje pomembno vplivalo tudi na razvoj okolja, v katerem deluje.

Nagrajenec je svoje znanje in izkušnje skušal vedno povezovati z drugimi obrtniki, podjetniki in gospodarstveniki, tako v svoji dejavnosti, kot v okolju. Bil je pobudnik povezovanja in združevanja obrtnikov in kasneje podjetnikov. Tako je odločilno soprispeval k razvijanju podjetništva, predvsem v zagorski občini. Janez Vidmar je s svojim strokovnim znanjem, osebno zavzetostjo ter z učinkovitimi in uspešnimi metodami vodenja podjetja vidno pripomogel k razcvetu podjetništva, tako v svojem kraju kot tudi regiji. Zato mu komisija Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke podeljuje nagrado Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za mala podjetja.