Zaposlitev

 


 

EVJ D.O.O., Loke pri Zagorju 22, 1412 KISOVEC,

razpisuje prosto delovno mesto

 

MONTERJA IN SERVISERJA OGREVALNO-HLADILNIH NAPRAV

 

Delovno razmerje se sklepa za določen čas  z možnostjo podaljšanja v nedoločen čas.

Pogoji:

-         IV. ali V. stopnja izobrazba tehnične smeri

-         2 leti delovnih izkušenj

Zaželeno:

- opravljen izpit o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov

 

PRIJAVE pošljite na: vlasta@evj.si,  do 01.11.2020