Zaposlitev

 


 

Z  a  p  o  s  l  i  m  o

 

MONTERJA IN SEVISERJA HLADILNO-OGREVALNIH NAPRAV

 

za določen čas – z možnostjo podaljšanja v nedoločen čas.

Pogoj:

-         IV. ali V. stopnja izobrazba tehnične smeri

-         2 leti delovnih izkušenj

Zaželeno:

- opravljen izpit o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov

PRIJAVE pošljite na: vlasta@evj.si,  do 01.11.2020