Zgodovina podjetja

Elektroinstalacije (1967)

Evj d.o.o. smo pričeli izvajati leta 1967. Izvajali smo jih za fizične osebe, pa tudi za gradbena podjetja po Sloveniji, po celi bivši Jugoslaviji in Sovjetski zvezi. Dejavnost je velik vzpon v obsegu in razvoju del doživela po letu 1995. Vsa dela na objektih izvajamo sami, brez zunanjih kooperantov in pomoči na posameznem področju instalacij. Tudi sam pojem elektroinstalacij se je zelo razširil in danes zajema od enoličnih jakotočnih instalacij, do instalacij telefonije, računalništva (čedalje več se uporablja sistem izvedbe univerzalnega pokabljenja za komunikacije), varovanja, video nadzora, požarnega javljanja, varnostne razsvetljave, kontrole pristopa, pregleda in meritev električnih instalacij.

 

Proizvodnja tiskanih vezij (1985)

Leta smo 1985 pričeli z dejavnostjo proizvodnje tiskanih vezij. Proizvodnjo smo vpeljali v novi delavnici. Bilo je potrebno veliko truda, da smo osvojili novo znanje, ki ga v Zasavju za takšno proizvodnjo ni bilo. In zopet smo uspeli in v devetdesetih, ko je razpadla bivša Jugoslavija in so se tudi v Sloveniji zmanjšale gradnje industrijskih objektov in stanovanj, nas je ravno proizvodnja tiskanih vezij rešila pred razpadom.

 

Sprememba naziva podjetja (1989)

Ob ustanovitvi, torej leta 1967, organizacijske oblike podjetja kot jih poznamo danes še niso obstajale. Lastnik Janez Vidmar je podjetje poimenoval kar Elektroinstalacije elektronika, Janez Vidmar s.p.. Že leta 1989 pa je ustanovil podjetje Elektroprom - po takratni Markovičevi zakonodaji - to je bilo registrirano podjetje - d.o.o. z zaporedno št. 3. in pod imenom Evj Elektroprom d.o.o. Izlake. Leta 2000 se je uprava podjetja Evj Elektroprom d.o.o., ki je bila do takrat locirana na Izlakah preselila v obrtno industrijsko cono Kisovec. Selitev uprave je bila nujno potrebna predvsem iz dveh razlogov, zaradi preutesnjenosti poslovnih prostorov na Izlakah ter zaradi povsem praktičnih razlogov da se upravni del združi z storitvenimi dejavnostmi in trgovino. Takrat se je podjetje še enkrat preimenovalo in dobilo današnji naziv: EVJ Elektroprom, trgovina, proizvodnja, instalacije d.o.o., ali s skrajšanim nazivom: EVJ Elektroprom d.o.o.

 

Trgovina z instalacijskem materialom (1990)

Leta 1990 smo na Izlakah odprli trgovino z elektroinstalacijskim materialom. Trgovina se je širila in leta 1992 se je zaradi novih artiklov in potreb po novih prostorih trgovina razdelila na tri lokacije; in sicer za elektromaterial na Izlakah, akustiko in glasbila v Zagorju, ter za vodovodni material in material za ogrevanje v Kisovec. Analiza dogodkov je pokazala, da je bolj smotrno vse tri dele trgovine združiti, kar se je zgodilo leta 1994. Od takrat dalje je v obrtno industrijski coni Kisovec trgovina Makro, kakršno poznate danes.

 

Centralne kurjave, vodovod, plinske instalacije (1994)

Potreba po izvajanju strojnih instalacij se je pojavila iz želja kupcev, ki so ob nakupu materiala za centralno ogrevanje in vodovod želeli, da bi jim ta material tudi vgradili. Sprva smo v ta namen najemali razne obrtnike. Zaradi potrebe po višji kvaliteti storitev in povečanem povpraševanju po tovrstnih storitvah pa smo kmalu začeli z zaposlovanjem ljudi, ki po večini še sedaj delajo na tem področju.

Z izrazom strojne instalacije poimenujemo instalacije vodovoda, plina, ogrevanja, hlajenja in prezračevanja. S temi instalacijami se srečujemo povsod: doma, v poslovnih objektih, industriji, šolah, bolnicah itd. Že samo število podskupin pove, da je to zelo široko področje in zahteva obilo znanja in izkušenj.

 

Gradnja in vzdrževanje kabelsko komunikacijskih sistemov (1994)

Kabelsko komunikacijski sistemi (s kratico KKS) s katerimi upravljamo, se neprestano posodabljajo in širijo oz. dograjujejo na še nepokrita področja. Trenutno upravljamo KKS sisteme v občini Zagorje, občini Lukovica, v KS Mirna na Dolenjskem, občini Medvode, občini Litija, občini Železniki in občini Žiri. To so med seboj nepovezani sistemi, vsak s svojo sprejemno postajo. Tudi stopnja tehnološke razvitosti je med njimi zelo različna in glede na to so različna tudi vlaganja v posamezne sisteme. Sistem v Zagorju, ki smo ga od začetka leta 1993 gradili sami, je bil zgrajen po sodobnih merilih in je zato še danes med vsemi najkvalitetnejši in referenca pri gradnji in posodabljanju ostalih sistemov. Sistem v Zagorju je tako že cca. 90% predelan v dvosmerni sistem, instalacije v blokih so izvedene v t.i. zvezda razvod, glavne linije potekajo podzemno. Po enakem vzorcu smo aprila lani začeli s posodabljanjem KKS sistema v občini Medvode, kjer smo v lanskem letu tako predelali vse bloke v sistem zvezda, povlekli več kot 10.000 m optičnega kabla in že povezali dva optična sprejemnika. V medvoškem sistemu smo že v lanskem letu ponudili tudi priklop na kabelski internet.

 

Nizke gradnje in gradbeni stroji (1998)

Leta 1998 smo pričeli tudi z gradbeno dejavnostjo - izgradnja kablovodov za elektriko, kabelski sistem, telefonijo, vodovod in plin. Danes dela v gradbeni skupini že 15 delavcev in imamo (8) gradbenih strojev.

 

Izdelovanje grafitnih ščetk (2001)

Že leta 1998 smo v ponudbo uvrstili tudi z izdelovanjem grafitnih ščetk. Letošnje leto pa smo na tej dejavnosti pričeli malce resneje in bolj sistematizirano tržiti izdelke. Proizvodnja grafitnih ščetk ni serijska, ampak se ukvarjamo z butično proizvodnjo grafitnih ščetk.

 

Ogrevanje na lesno biomaso