Ogrevanje na lesno biomaso

Biomasa

sekanciLesna biomasa je obnovljiv vir energije, cenovno najugodnejši energent trenutno na trgu. EVJ Energetika d.o.o. vam nudi vse za ogrevanje na lesno biomaso.

Soproizvodnja toplote in električne energije

spteKogeneracija toplotne in električne energije (SPTE) je sočasno pretvarjanje energije goriva  v toplotno in električno energijo.

Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso

kotelDaljinsko ogrevanje na lesno biomaso omogoča ogrevanje prostorov in sanitarne vode večjega števila objektov iz centralne kotlovnice.

biomasaLesna biomasa je obnovljiv vir energije, cenovno najugodnejši energent, zmanjšuje emisije  CO2 in SO2 v zraku, zmanjšuje uvozno odvisnost, zagotavlja razvoj podeželja, odpira nova delovna mesta, prispeva k čiščenju gozdov.

kotlovnicac spinZa ogrevanje s sekanci ni potrebno posekati nobenega dodatnega drevesa, saj vsako leto zraste za tretjino več  lesa kot znaša količina dejansko potrebnega lesa. Poleg tega je ogrevanje s sekanci varno tudi v kriznih razmerah. Za izdelavo sekancev je primeren tako les, poškodovan v kriznih razmerah (les poškodovan v nevihtah, ostanki žaganja, tesarski in mizarski ostanki, kot tudi razne veje).

Ogrevanje z lesno biomaso z rastjo cen fosilnih goril počasi postaja aktualno. Ker smo v Sloveniji še v začetni fazi tega procesa prehajanja ogrevanja s fosilnimi gorivi na ogrevanje z lesno biomaso, je potrebno veliko truda in predvsem volje, prepričevanja in kalkulacij, preden se posamezna občina, pravna oseba ali fizična oseba odloči za zamenjavo kotla in obnovo kotlovnice.

EVJ Energetika d.o.o. se na trgu pojavlja tako kot investitor v nove kotlovnice na lesno biomaso, kot tudi investitor v obnove starih kotlovnic, s katerimi si ob sedanjih cenah fosilnih goriv delamo izgubo. Ker je tehnologija draga, torej investicija velika, se nato z odjemalci dogovorimo o prodaji toplote, katera je okoli 10% cenejša od toplote pridobljene z ekstra lahkim kurilnim oljem (ELKO), poleg tega pa se stranka izogne tudi stroškom vzdrževanja in servisiranja kotla. Stranka si na takšen način občutno zmanjša stroške ogrevanja, brez kakršnekoli investicije.

kotlovnicaNaše kotlovnice že obratujejo na naslednjih lokacijah:

  • Naselje v Gabrovki (150kW) Energent:Lesni sekanci
  • EVJ d.o.o. v Kisovcu (220kW) Energent: Lesni sekanci
  • OŠ Radlje ob Dravi (450kW) Energent: Lesni sekanci
  • Fitnes center SPIN na Izlakah (150kW) Energent: Lesni sekanci
  • Podružnična šola in vrtec  Kresnice (80kW) Energent: Lesni peleti
  • Podružnična  šola  Jevnica (100kW) Energent: Lesni sekanci
  • Podružnična šola Polšnik (80kW) Energent: Lesni sekanci
  • Podružnična šola Čemšenik (60kW) Energent: Lesni peleti 
  • Podružnična šola Dole pri Litiji (45kW) Energent: Lesni peleti 
  • Osnovna šola Tone Okrogar Zagorje (kW) Energent: Lesni sekanci

 

Galerija

Vodja področja daljinsko ogrevanje z lesno biomaso

Borut Novšak
Tel.: (03) 56 57 153
Gsm: 031 319 500
Email: borut.novsak@evj.si

Direktor EVJ Energetika

Mitja Lukač
Tel.: (03)56 57 150
Gsm: 040 510 367
Email: mitja.lukac@evj.si