Elektroinštalacije | Elektro inštalacije | Električne inštalacije

Podjetje EVJ d.o.o. v sklopu vrhunskih storitev poskrbi za kakovostne in v celoti izvedene  elektroinštalacije tako v stanovanjskih kot v industrijskih objektih, kot so industrijske hale, trgovski centri in poslovni objekti. Zagotavljamo vse vrste vzdrževanja energetskih objektov in naprav v tuji lasti ali upravljanju, odlikujejo pa nas zanesljivost, strokovnost, kakovost in konkurenčnost. Elektro inštalacije izvedemo profesionalno, natančno in hitro, prav tako pa poskrbimo za redne električne meritve, preglede in vsa morebitna popravila. Izdelamo vam tudi vso potrebno projektno in tehnično dokumentacijo.

Električne inštalacije posredujejo pri pretoku električne energije od proizvodnih naprav do porabnikov. Namenjene so proizvodnji, prenosu, pretvarjanju, distribuciji in rabi električne moči.

V osnovi ločimo:

  • nizkonapetostne električne inštalacije: uporabljamo jih pri razsvetljavi, varnostni razsvetljavi, napeljavi elektrike ali strelovoda ter pri prenapetostni zaščiti;
  • informacijske elektroinštalacije pa so namenjene za računalnike oziroma računalniška omrežja, za telefonijo, domofon, klimatske in ogrevalne naprave, pa tudi za protivlomno in protipožarno zaščito.

Elektroinštalacije pa delimo tudi glede na izvedbo, in sicer na:

  • elektro inštalacije pod ometom in v ometu;
  • električne inštalacije nad ometom;
  • inštalacije v votlih stenah;
  • inštalacije v betonu;
  • inštalacijske kanale; in
  • elektro inštalacije z neizoliranimi vodniki.

  

Skrbno načrtovanje in kakovostna izvedba elektroinštalacije sta pomembni

ElektroinštalacijeV stanovanjskih prostorih glede števila izvodov in vrste vtičnic uporabljamo določene standarde.  Kljub temu pa je ob gradnji priporočljivo načrtovati tudi nekatere dodatne električne inštalacije, čeprav jih v tistem trenutku še ne nameravamo izvesti. Tako si bomo kasneje prihranili nevšečnosti pri naknadni namestitvi, ki bi nam lahko povzročila dodatne stroške. Za poznejšo izvedbo ali dokončanje vseh omenjenih inštalacij pustimo v ali pod ometom prehodne cevi z ustreznimi dozami in razvodnicami.
Temeljni element elektroinštalacij je vodnik. Gre za posamezne izolirane žice, ki so s plaščem povezane v kabel. Ko je objekt skoraj že zaključen, te kable električarji položijo v poti za cevi, ki so jih pripravili vnaprej. Te poti vodijo od stikal do porabnikov in do električne omarice (razdelilnika) z varovalkami. Varovalke varujejo tokokroge pred obremenitvami in kratkimi stiki. Za sodobne elektro inštalacije se uporabljajo avtomatske varovalke, ki imajo samodejne odklopilnike.

 

EVJ d.o.o. – elektroinštalacije za vse namene.