FOSILNA GORIVA

Fosilna goriva so del skupine naravnih goriv, ki zajemajo premog, nafto in zemeljski plin, te pa delimo na fosilna in mineralna goriva. Nastala so z razkrojem živalskih in rastlinskih snovi pod visokim pritiskom globoko pod zemeljskim površjem in vsebujejo oglikove hidrate. Ta goriva so v preteklosti omogočila razvoj industrije zaradi spročanja veliko toplotne energije, ki se uporabljajo za pogon vozil, pridobivanje električne energije ali za ogrevanje stanovanjskih hiš in industijskih obratov. Fosilna goriva  sicer pokrivajo večino potreb po energiji v svetu vendar se zaloge manjšajo.

Nafta je zmes različnih organskih snovi tekočih in plinastih oglikovodikov in vsebuje tudi primesi dušikovih, žveplovih in kisikovih spojin. Surova nafta se uporablja za pridobivanje tehnično bolj pomembnih prizvodov kot so kurilno olje, bencin itd...

Zemeljski plin je zmes plinastih ogljikovodikov metana, etana, propana, butana in etena. Točna sestava zemeljega plina  je zelo odvisno, kje je nahajališče. Plin nastaja isto, kot nafta pod vplivom visokih tlakov iz odmrlih mikroorganizmov, raznih alg in planktona, ki so se nalagale na morsko dno. Vse to so prekrile plasti neprepustnih materialov in s pomočjo raznih kemičnih procesov je iz teh organizmov nastal zemeljski plin.

 

Plin

plinska peč

Poznamo več različnih virov ogrevanja. Med najpogostejše spadajo tudi ogrevanje na zemeljski plin.

 

Olje

kurilno olje

Kurilno olje je proizvod iz surove nafte. Uporabljamo ga za ogrevanje prostorov in v tehnoloških procesih.

 

Vodja področja za ogrevanje, vodovod in plinske instalacije

Robert Kukenberg
Tel.: (03)56 57 165
Gsm: 041 207 359
Email: robert.k@evj.si