Grelna telesa

Ogrevalnih sistemov je več vrst. Poznamo jih kot toplovodni, vročevodni, parni, zračni, solarni sistemi in električna grelna telesa.

radiatorjiToplovodna ogrevalna telesa so del centralnega ogrevalnega sistema, v katere se po ceveh iz kotla prenaša topla voda. Najpogosteje uporabljana grelna telesa so radiatorji. Radiatorji segrevajo zrak, ki zaradi temperaturnih razlik kroži po prostoru. Povprečna obstojnost radiatorjev je ob normalni uporabi 20 do 30 let. Daljše delovanje jim zagotavljajo pravilen izbor, kakovostna izvedba in montaža ter ustrezno in redno vzdrževanje. Iz sistema centralnega ogrevanja tudi v poletnih mesecih ne smemo izpuščati vode, temveč mora biti ta vedno napolnjen. Na ta način se izognemo koroziji radiatorjev. Radiatorji delujejo po načelu žarčenja in konvekcije. Največja temperatura vode, ki jo sprejmejo, je 110°C, največji dovoljeni pritisk pa 7 barov.

Vročevodni sistem je sistem povezanih naprav namenjenih prenosu toplotne energije od kotlarne do končnih uporabnikov. Sestavljen je iz primarnega omrežja (to so cevovodi, ki se uporabljajo za povezavo kotlarne s sekundarnim omrežjem), sekundarnega omrežja (to so cevovodi, ki potekajo od primarnega omrežja do priključnih jaškov ali odcepov posameznega uporabnika) in priključka posameznega odjemalca (to so cevovodi, ki potekajo od sekundarnega omrežja do toplotne postaje uporabnika). Nato se vsak uporabnik iz toplotne postaje priklopi na grelna telesa (radiator) v stanovanju ali hiši.

Parno ogrevanje  lahko uporabljamo kot  medij za prenos toplote  namesto tople ali vroče vode. Parno ogrevanje je v osnovi za ogrevanje človeka škodljivo, še posebej zaradi slabe regulacije, zato parnega ogrevanja pri stanovanjski gradnji danes  ne koristimo. V industriji ali za daljinsko ogrevanje je poleg vroče vode mogoče uporabiti tudi paro kot toplotni nosilec. Za takšne potrebe je vsekakor potrebno vgraditi toplotni prenosnik  para/voda. Pri parnem ogrevanju je voda v kotlu v normalnem načinu razporejena v najnižji točki naprave in znaša temperatura preko 100 °C. Para se nahaja pod tlakom (delovni tlak znaša do 1,0 bar) sestavlja.  Pri direktnem parne ogrevanju prispe ogrevni medij  v grelno telo, kjer oddaja shranjeno toploto (2256 kJ/kg = 632 Wh/kg pare in  nato kondenzira. Preko cevnega povratnega voda (instalacija kondenzata) se vrača nazaj v kotel , kjer se krogotok ponovno začne.

Infrardeče ogrevanje (IR) je učinkovito, ekonomično in zdravju prijazno ogrevanje, primerno za različne prostore: stanovanja, hiše, vikende, apartmaje, poslovne prostore, industrijske prostore, lokale... Infrardeči paneli v prostorih, kjer je odpiranje vrat pogosto. IR paneli so cenovno ugodni, preprosti za uporabo in vzdrževanje ter okolju in zdravju prijazni. IR radiatorji ali IR paneli oddajajo infrardečo energijo, ki se enakomerno razprši po celotnem prostoru. Njen namen ni ogrevanje zraka, ampak stvari v prostoru, zato se tudi energija z gibanjem zraka ne izgublja. IR grelni paneli so v ponudbi na voljo v različnih izvedbah. Ekonomičnost se pri IR ogrevanju začne že pred namestitvijo, saj ni potrebna projektna dokumentacija ali dodatna infrastruktura. Občutno manjši kot pri drugih oblikah ogrevanja so tudi začetna investicija, stroški, montaže in poraba ogrevanja. Celotno investicijo lahko razdelite tudi na več manjših, saj paneli niso vezani v centralni sistem za ogrevanje in jih zato lahko dopolnjujete. Stroški vzdrževanja so zanemarljivi, nenazadnje prihanite veliko prostora - infra paneli se namreč lahko namestijo na strop.

Električno ogrevanje predstavlja enega najugodnejših, varnih in udobnih sistemov ogrevanja. Izbirate lahko med celovito ponudbo rešitev za vaš dom in prihranite tako pri investiciji v ogrevalni sistem, kot tudi pri nadaljnjem ogrevanju, saj vam električno ogrevanje omogoča tudi do 25 % prihranek energije. Na voljo imamo več vrst električnih grelnih teles (električni radiatorji, električno talno ogrevanje, električni sevalni paneli in industrijski električni grelci). Pri vseh grelnih telesih imamo učinkovit in ekonomičen način ogrevanja samo pravega moramo izbrati za svoj prostor.

 

Vodja področja za ogrevanje, vodovod in plinske instalacije

Robert Kukenberg
Tel.: (03)56 57 165
Gsm: 041 207 359
Email: robert.k@evj.si