Inštelacije industrijskih objektov

Inštelacije industrijskih objektov

Naše podjetje EVJ d.o.o. se ukvarja z izvedbo vseh vrst elektroinštalacij za potrebe na industrijskih objektih (industrijske hale, trgovski centri, poslovni objekti). Sodobne električne inštalacije so temelj udobnega bivanja z energetsko varčnim in okolju prijaznim materialom te pa so ključ do uspešne gradnje objekta. Naše znanje ni le teoretično, temveč podkrepljeno z mnogo praktičnimi izkušnjami. V našem podjetju skrbimo za razvoj naših kadrov, da stalno nadgrajujejo svoje znanje na področju energije, pri kateri prednjačijo zlasti obnovljivi viri.

 

Izvajanje meritev elektro instalacij:

 - zaščita pred električnim udarom

 - preizkus tokokrogov, varovalk, stikal in druge opreme

 - preizkus neprekinjenosti zaščitnega vodnika glavnega in dodatnega vodnika za izenačitev potenciala

 - preizkus izolacijske upornosti

Slaba izolacija kablov lahko povzroči pregrevanje vodnika, kabla in posledično lahko pride tudi do požara ali električnega udara uporabnika. Ob pravilni izvedbi elektrioinštalaciji se bo izklopila varovalka ali zaščitna naprava in s tem preprečila škodo, ki bi lahko nastala. Zemeljski stiki tudi predstavljajo problem, ki pa lahko zaradi slabe izolacije nastanejo med vodnikom in okolico. Vsem tem težavam se lahko izognemo z izvajanjem elektro meritev elektroinštalacij, ki jih naše podjetje EVJ Elektroprom izvaja.

preizkus delovanja naprav za diferenčno tokovno zaščito

 - funkcionalni preizkus

 - preizkus upornosti tal in sten

 - merjenje upornosti ozemljitve

 - merjenje upornosti okvarne zanke

 - preverjanja delovanja naprav za dif. tok zaščite

 - merjenje izolacijske upornosti

 - meritev tokov električnih motorjev

 - nastavitev tehničnih zaščit

 - prepoznavanje nevtralnega in zaščitnega vodnika

 - preizkus delovanja zaščite

 - preizkus neprekinjenosti zaščitnega vodnika

 

Telekomunikacije:

 - telefonijo

Telefonska centrala je telekomunikacijski sistem ,ki se uporablja v javnem telefonskem omrežju ali v velikih podjetjih.Izmenjava je sestavljena iz elektronskih komponent, ki med seboj povezujejo telefonske naročniške linije ali navidezna vezja digitalnih sistemov za vzpostavitev telefonskih klicev med naročniki.

 - požarno javljanje

 - video nadzorne sisteme

 - tehnično varovanje objektov

 - računalniške mreže

 - antenske sisteme

 - električne ure

 - ozvočenje prostorov

 

Zunanja razsvetljava za:

 - igrišča

 - ceste, križišča

 - naselja

 

Elektro instalacije za industrijske objekte:

 - moč vtičnice

 - splošno, varnostno in zasilno razsvetljavo

 - strelovodne napeljave

 - elektično opremo

 

Izvajanje elektro instalacije za:

 - procesno tehniko v industriji

 - centralno nadzorni sistem

 - avtomatziacija tehnoloških procesov

 

Elektro instalacije za procesno tehniko in tehnologijo:

 - močnostne stikalne bloke

Zelo pomemben gradnik električnih sistemov so stikalni bloki, saj morajo ti zagotavljati funkcionalnost, varnost in obratovalno zanesljivost električnih inštalacij in naprav. Gradijo in načrtujejo se individualno, po zahtevah projekta oziroma kupca, v praksi pa se vse pogosteje uporabljajo tako imenovani tipski stikalni bloki in so konstruirani, ter preskušeni skladno s standardom.

 - procesno krmilne stikalne bloke

 - komunikacijske razdelilne omare

 

Električne instalacije za avtomatiko pri strojnih inštelacijah:

 - toplotne postaje

 - kotlovnice

 - hladilne postaje

 - kompresorske postaje

 - prezračevanja in klima

 - čistilne naprave

 - črpalne postaje

 

Energetski objekt:

- diesel agregatske postaje

- naprave za neprekinjeno napajanje UPS

Razvoj električne energije je toliko napredoval, da si danes življenja brez uporabe le-te ne moremo več predstavljati. Naprave, ki se nam zdijo samoumevne (luč, hladilnik, TV itd.), potrebujejo elektriko za delovanje. Kadar pa pride do izpada električne energije, te naprave ne morejo več delovati.  UPS ali naprava za neprekinjeno napajanje je elektronska naprava, ki zagotavlja zanesljivo, neprekinjeno in nemoteno napajanje nanjo priključenih naprav, ( računalniki, serverji, komunikacijske naprave, alarmne centrale itd..) tudi v primeru popolnega izpada omrežne napetosti. Elektrika, ki prihaja iz vtičnice, ni vedno primerna za napajanje telekomunikacijske tehnologije in drugih naprav .

 

Montaža elektroenergetskih naprav:

 - montaža agregatov

 - montaža razdelilnih postaj

 - elektro energetske povezave

 - vzdrževanje

Naše podjetje EVJ Elektroprom zagotavlja vse vrste vzdrževanja energetskih objektov in naprav v tuji lasti ali upravljanju, zagotavljamo zanesljivost, strokovnost, kvaliteto in konkurenčnost.


.

Vodja področja elektro inštalacije

Franci Barlič
Tel.: (03)56 57 162
Gsm: 040-708-242
Email: franci.barlic@evj.si