EVJ d.o.o.

Tudi tisoč kilometrov dolgo potovanje se začne z enim korakom. Podjetje EVJ Elektroprom je v letu 2013 beležilo 46. let od svojega prvega koraka. Prvotno je podjetje delovalo v okviru obrti, z dejavnostjo elektroinštalacije. Povpraševanje po tovrstnih storitvah je bilo glavni vzvod, da je lastnik Janez Vidmar takrat pričel z večanjem obsega tako na področju dejavnosti elektroinštalacij kot tudi s širitvijo ponudbe na dodatne dejavnosti. Splet priložnosti, ki so se kazale v obliki novih poslovnih izzivov, je takratni direktor dobro ocenil in jih izkoristil. Slogan podjetja je bil in ostaja: "Tradicija in kvaliteta", o čemer priča tudi v letu 1996 prejeto visoko priznanje Gospodarske zbornice Slovenije "za izjemne dosežke trajnejšega pomena v podjetništvu".

Podjetje EVJ Elektroprom je v svojih najboljših letih iz skromne delavnice in samozaposlitve lastnika preraslo v podjetje s 150 zaposlenimi.

Nagovor lastnika

Janez VidmarTako kot je večina stvari v mojem življenju nastala spontano, sem tudi z obrtjo začel popolnoma nenačrtno. Delal sem kot samostojni elektroinstalater pri Elektro Trbovlje. Nekaterim vodilnim ni bilo všeč moje popoldansko delo, zato sem šel na občino vprašat, kako do obrti in kaj moram za to pripraviti. Bilo je v aprilu, leta 1967 in 15. maja istega leta sem že dobil obrtno dovoljenje za opravljanje elektroinstalacij.
Leta 1967 sem začel sam, leto kasneje se je že zaposlil brat, leta 1969 pa že prvi vajenec in leta 1971 tudi elektromonter. To sta bila Lado Grobin in Jože Motnikar, ki sta zdaj že v pokoju in sta skupaj z mano veliko prispevala k takšnemu razvoju, kot ga imamo danes.

Obrt se je vseskozi razvijala, tako smo imeli že leta 1975 sedem zaposlenih delavcev, v osemdesetih 15 delavcev, nato že 20. Danes nas je v podjetju, ki se je preimonovalo v EVJ Elektroprom d.o.o., zaposlenih že 123 delavcev. V vseh teh letih je bilo veliko lepih in tudi težkih trenutkov, vendar mi ni bilo nikoli žal za pot samostojnega dela. Še posebno v začetku mi je bil v veliko oporo oče. Še posebno se mi je vtisnil v spomin njegov nauk: "Biti moraš kot možic z okroglim podstavkom - s katerekoli strani ga kdo klofutne, vedno se pobere in stoji pokončno".

Ko se sedaj v mislih ozrem na minula leta dela, rast in uspešnost podjetja, vem, da sem očetov nauk dobro prenesel v prakso. Vendar pa bi vsa bremena in težke trenutke kljub dobrim naukom težje premagoval sam, brez svojih prijateljev in sodelavcev. Še posebno tistih, ki so se mi pridružili v prvih letih in so še vedno izredno pomembni meni in podjetju EVJ  d.o.o.

Janez Vidmar

Oglejte si tudi