Protipožarna zaščita in požarni sistemi v objektih

Tako v stanovanjskih kot poslovnih in industrijskih objektih mora biti poskrbljeno za varnost stanovalcev, zaposlenih ali drugih uporabnikov. Prvi ukrep je seveda požarna varnost v smislu preprečevanja požarov, ki jo zagotovimo z ustrezno gradnjo, materiali in inštalacijami, torej je predvsem odvisna od ustreznega projektiranja. Protipožarna zaščita pa vključuje seveda tudi različne ukrepe, ki v primeru požara poskrbijo, da se prisotni čim varneje umaknejo ter da se s čimprejšnjim ukrepanjem tudi gmotna škoda omeji. V zasebnih stanovanjskih objektih so požarni sistemi za javljanje požara še vedno redkost, medtem ko so v poslovnih in industrijskih stavbah nujni.

 

Požarna varnost in projektiranje protipožarne zaščite

Požar lahko naredi ogromno škodo na objektu, usoden pa je seveda lahko tudi za ljudi v njem. Prvi korak pri preprečevanju požara je seveda osnovna protipožarna zaščita, s katero preprečimo oziroma vsaj do minimuma omejimo nastanek požara. A ker do njega iz različnih vzrokov lahko kljub temu pride, je nujen ustrezen požarni sistem, ki poskrbi za čim hitrejšo reakcijo. Da je takšen sistem resnično ustrezen in v primeru požara resnično deluje, vam lahko zagotovi le ustrezno strokovno projektiranje in inštalacija. V podjetju EVJ d.o.o. imamo na tem področju dolgoletne izkušnje in veliko strokovnega znanja, zato vam zagotavljamo, da bo sistem za javljanje požara projektiran in inštaliran tako, da bo v nesrečni situacij čim bolj omejil nastalo škodo.

 

Sistem za javljanje požara

Čeprav je najbolj zanesljiva protipožarna zaščita preprečevanje, pa lahko za požarno varnost veliko naredimo tudi z ustreznim sistemom, ki nas v primeru požara na to opozori in sproži ustrezne ukrepe. Sistem aktivne požarne zaščite vključuje sistem za obveščanje uporabnikov objekta ali lastnika (na primer prek SMS-a ali klica), lahko pa tudi gasilcev in varnostno nadzornega centra. Požarni sistem lahko omogoča tudi avtomatski vklop naprave za gašenje, naprave za odvajanje dima in toplote, prižiganje varnostne razsvetljave itd. Ker so možnosti tako rekoč neskončne, vam bomo v podjetju Evj d.o.o. svetovali, kakšen tip protipožarne zaščite je za vas najprimernejši, izdelali bomo projekt, sistem vgradili in ga seveda redno vzdrževali.

Dovolj zgodaj poskrbite za varnost ljudi in lastnine!