Reference

Vabimo vas, da si ogledate Galerijo našega trgovskega centra EVJ Elektroprom in opravljenih projektov naših dejavnosti.

 

 

LETO

OBJEKT

VRSTA DEL

NAROČNIK

INVESTITOR

2015 Plačnikove delavnice-Žale Ljubljana izvajanje elektroinstalacijskih del VG5 d.o.o. Žale javno podjetje d.o.o.
2015 Priključitev JK Okrogarjeve kolonije na kolektor izvajanje gradbenih in strojnih del Občina Zagorje ob Savi Občina Zagorje ob Savi
2015 Oskrba s pitno vodo v porečju Sore izvajanje strojnih del Kolektro koling d.o.o. Občina Škofja Loka
2015 Čistilna naprava v Zagorju izvajanje elektroinstalacijskih del Občina Zagorje ob Savi Občina Zagorje ob Savi
2014-2015 Priključitev stanovanjskih hiš na javno kanalizacijo na območju občine Zagorje ob Savi izvajanje gradbenih in strojnih del zasebniki zasebniki
2014 Koncesijska pogodba izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo, POŠ Dole pri Litiji Občina Litija Občina litija
2014 EVJ elektrarna na lesno biomaso izvajanje elektro, stojnih in gradbenih del EVJ Elektroprom d.o.o. EVJ Elektroprom d.o.o.
2014 Javno podjetje Komunala Zagorje d.o.o. dobava lesnih sekancev Javno podjetje Komunala Zagorje d.o.o. Javno podjetje Komunala Zagorje d.o.o.
2014 Laboratorij na ČZS gradbeno- obrtniška in inštalacijska dela Čebelarska zveza Slovenije  Čebelarska zveza Slovenije 
2014 Stanovanje na Rožni ulici 27, Ljubljana elektro in strojno instalacijska dela AMD Suhomontažni sistemi Adis Mujkanović s.p. Zmago Novak
2014 Stanovanje v večstanovanjski stavbi Pleteršnikova ul.1, Celje elektro in strojno instalacijska dela AMD Suhomontažni sistemi Adis Mujkanović s.p. Sonja Merzelj in Savo Štern
2014 Urgentni center SB Trbovlje prestavitev SN, JR in vročevoda VG5 d.o.o. Ministrstvo za zdravje
2014 Stanovanjska hiša Šemnik 30, Izlake elektroinstalacijska dela Janko Hribar Janko Hribar
2014 Steklarna Hrastnik d.o.o. izvajanje elektroinštalacijski vzdrževalnih del Steklarna Hrastnik d.o.o. Steklarna Hrastnik d.o.o.
2014 TKI Hrastnik d.d. dobava in polaganje VN kablov TKI Hrastnik d.d. TKI Hrastnik d.d.
2014 Vodovod Kisovec- odsek Naselje na Šahtu gradbena in strojno inštalacijska dela Občina Zagorje ob Savi Občina Zagorje ob Savi
2014 Stanovanjska hiša Cesta 20 julija Zagorje strojnoinstalacijska dela Asad Agovič Asad Agovič
2014 Stanovanjska hiša Selo v Zagorju strojnoinstalacijska dela Janez Šribar Janez Šribar
2013 Koncesijska pogodba izvajanje gospodarske javne šlužbe oskrbe s toplotno energijo, OŠ Ivana Skvarče, OŠ Čemšenik, OŠ Ivana Kavčiča, OŠ Tone Okrogar Občina Zagorje ob Savi Občina Zagorje ob Savi
2013 Osnovna šola Trbovlje elektroinstalacijska dela Kolektor koling d.o.o. Občina Trbovlje
2013 Srednja zdravstvena šola Ljubljana vzdrževalna dela strojnih in elektroinstalacij Srednja zdravstvena šola Ljubljana Srednja zdravstvena šola Ljubljana
2013 Objekt Vrtec Smrkci elektroinstalacijska dela CGP d.d.  
2013 Objekt na naslovu Cesta zmage 14 gradbeno- obrtniška in inštalacijska dela Stanovanjsko podjetje Zagorje ob Savi d.o.o. Nepremičninski sklad d.o.o.
2013 Javno podjetje Komunala Zagorje d.o.o. dobava lesnih sekancev Javno podjetje Komunala Zagorje d.o.o. Javno podjetje Komunala Zagorje d.o.o.
2013 Stanovanjska hiša Planina pri Rakeku strojnoinstalacijska dela Marijinodelo- Gibanje fokolarov Marijinodelo- Gibanje fokolarov
2013 Cankarjev dom strojnoinstalacijska dela ARBA PLUS d.o.o.  
2013 Podružnična šola Kisovec menjava radiatorjev in termostatskih ventilov Lesnina MG OPREMA d.d. Občina Zagorje ob Savi
2013 TET izvajanje elektroinštalacijski vzdrževalnih del Termoelektrarna Trbovlje d.o.o. Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.
2013 Okrepčevalnica Majolka elektroinstalacijska dela Okrepčevalnica Majolka Romana Strežek s.p. Okrepčevalnica Majolka Romana Strežek s.p.
2013 Poslovni prostori Zavarovalnica Triglav vzdrževalna dela elektro instalacij Zavarovalnica Triglav d.d. Zavarovalnica Triglav d.d.
2013 Stanovanjski dvojček na naslovu Čepovanska ulica 4 elektroinstalacijska dela David Geršak David Geršak
2013 Stanovanjski dvojček na naslovu Čepovanska ulica 4 elektroinstalacijska dela Primož Novak Primož Novak
2012 Obrat za predelavo žlindre strojne instalacije Harsco minerali d.o.o. Harsco minerali d.o.o.
2012 Vodovod Izlake gradbeno-obrtniška in instalacijska dela Občina Zagorje ob Savi Občina Zagorje ob Savi
2012 Lopa Trzin elektroinstalacijska dela VG5 d.o.o. Občina Trzin
2012 Poslovni prostori DCB gradbena in instalacijska dela BPK d.o.o. BPK d.o.o.
2012 Proizvodnja hala Forstek elektroinstalacijska dela Forstek d.o.o. Forstek d.o.o.
2012 Objekt „AC Polšina“ izvedba NN priključka in javne razsvetljave na objektu „AP Polšina“ Trgograd d.o.o. RS DRSC
2012 Adaptacija kopalnice in Wc-ja v stanovanju na Savinjski cest 1 gradbeno- obrtniška in inštalacijska dela Podlesnik Alojzij Podlesnik Alojzij
2012 Zunanja ureditev stanovanjske hiše na Opekarni 13 gradbena in obrtniška dela Kavčič Andrej Kavčič Andrej
2012 Rekonstrukcija javne kanalizacije Cesta zmage 33 rekonstrukcija javne kanalizacije Občina Zagorje ob Savi Občina Zagorje ob Savi
2012 Tanin Sevnica strojne instalacije Dolacom d.o.o. Tanin d.o.o.
2012 Rekonstrukcija ogrevanja v proizvodni hali Eurobox Trbovlje strojne instalacije Eurobox d.o.o. Eurobox d.o.o.
2012 Kotlovnica PŠ in vrtec Kresnice GOI dela EVJ Energetika d.o.o. EVJ Energetika d.o.o.
2012 Kotlovnica blok Radeče strojne instalacije Skupnost stanovalcev Skupnost stanovalcev
2012 Obrat za predelavo žlindre elektro instalacije Harsco minerali d.o.o. Harsco minerali d.o.o.
2012 Prenova JR Zagorje elektro instalacije Občina Zagorje ob Savi Občina Zagorje ob Savi
2012 Rekonstrukcija kotlovnice in solarne postaje Debeli rtič strojne instalacije Ministrstvo za notranje zadeve RS Ministrstvo za notranje zadeve RS
2012 Hiša Riko with Starc-Pariz elektro in strojne inštalacije Riko d.o.o. Philippe Starck
2012 Izvedba pohlajevanja v učilnic strojne instalacije Srednja zdravstvena šola Ljubljana Srednja zdravstvena šola Ljubljana
2012 Proizvodna hala pelet Konestabo, Ilirska Bistrica elektro in strojne inštalacije Mirko Konestabo s.p. Mirko Konestabo s.p.
2011-2012 Poslovni in skladiščni prostori za Optisis d.o.o, Maribor elektro in strojne inštalacije Optisis d.o.o. Optisis d.o.o.
2011 Objekt GCEB elektroinstalacijska dela Advant d.o.o. Gceb
2011 Zdravstevni dom Zagorje vgradnja toplotne postaje Zdravstveni dom Zagorje ob Savi Zdravstveni dom Zagorje ob Savi
2011 Celovita prenova degradiranih površin Cesta Borisa Kidričeva javna razsvetljava, video nadzor, vodovod, vročevod, kabelsko omrežje CESTNO PODJETJE LJUBLJANA  d.d Občina Zagorje ob Savi
2011 Sanacijska dela na OŠ Izlake in vrtcu GOI dela Občina Zagorje ob Savi Občina Zagorje ob Savi
2011 Izvedba delne obnove bolnišnice - dializni in pediatričnega oddelka strojne instalacije IG projekt d.o.o. MZZ
2011 Hiša Zupin v Perovem elektro in strojne inštalacije Jure Zupin Jure Zupin
2011 Mrliška vežica Javorje elektro in strojne inštalacije Trgograd d.o.o. Trgograd d.o.o.
2011 Večstanovanski objekt - 8 stanovanj Cesta 9. Avgusta v Zagorju elektro in strojne inštalacije Primar d.o.o. Zupančič Rozalija
2010-2011 Hala Obrč v Zagorju GOI dela - sprememba skladiščnih prostorov v poslovne Oberč d.o.o. Oberč d.o.o.
2010-2011 Stanovanjska hiša Guna elektro in strojne instalacije Guna Blaž Guna Blaž
2009-2011 GCEB elektro instalacije SGP Zasavje d.d. MORS
2011 Poslovno prodajni center Oben-Auf elektro instalacije PAN TRADE d.o.o. Oben-Auf d.o.o
2011 Prenova in rezširitev hotela Terme Čatež strojne instalacije - vodovod in kanalizacija v 96 kopalnicah in dvižni vodi Kovinotehna MKI d.o.o. Terme Čatež d.d.
2011 Pakirnica in sušilnica soli Lera Sečovlje elektro instalacije AVTECH d.o.o. SOLINE Pridelava soli d. o. o
2010-2011 Hiše Perovo elektro in strojne inštalacije VG5 d.o.o. SAVA IP d.o.o.
2010-2011 Požarnovarnostna sanacija v Splošni bolnici Trbovlje elektro instalacije - varnostna razsvetljava, strojne instalacije - hidrantno omrežje ARBA PLUS d.o.o. MZZ
2010-2011 Stanovanjska hiša Markelj elektro in strojne instalacije Markelj Ivan Markelj Ivan
2010 Hala AKI v Šempetru strojne instalacije AKI Izlake d.o.o. AKI Izlake d.o.o.
2010 Sistem mikro daljnskega ogrevanja na biomaso Radlje ob Dravi komplet GOI dela EVJ Energetika d.o.o. EVJ Energetika d.o.o.
2010 Črpališče na Šahtu GOI dela - izdelava črpališča in vodovodnega omrežja, avtomatizacija delovanja črpališla Občina Zagorje ob Savi Občina Zagorje ob Savi
2010 Vodovod Izlake GOI dela - izdelava javnega vodovodno omrežje odseki Loke, Gornje Izlake, Valvazorjeva Občina Zagorje ob Savi Občina Zagorje ob Savi
2010 Palača Urbanc Ljubljana strojne instalacije Makro 5 investicije d.o.o. Makro 5 investicije d.o.o.
2010 Sekcije za vleko SŽ, enota Zidani most GOI dela - biološka čistilna naprava in izdelava kanalizacije SŽ-ŽIP d.o.o. SŽ-ŽIP d.o.o.
2010 GESŠ Trbovlje razna GOI dela - rekonstrukcija kanalizacijskega sistema, obnova električnih razdelilcev, vgradnja protipožarnih vrat Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje, Gimnazijska cesta 10, Trbovlje Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje, Gimnazijska cesta 10, Trbovlje
2010 Pretovorna postaja za premog strojne instalacije IG projekt d.o.o. Termoelektrarna Trbovlje
2010 Pretovorna postaja za premog elektro instalacije IG AP d.o.o. Termoelektrarna Trbovlje
2010 Preureditev pisarniških prostorov BS elektro instalacije VG5 d.o.o. Banka Slovenije
2010 Adaptacija stanovanj in poslovnih prostorov v objektu KD Mlinše elektro in strojne instalacije Stanovanjsko podjetje Zagorje ob Savi d.o.o. Stanovanjsko podjetje Zagorje ob Savi d.o.o.
2010 Podhlajevanje učilnic - 1. faza strojne instalacije - konvektorsko hlajenje Srednja zdravstvena šola Ljubljana Srednja zdravstvena šola Ljubljana
2010 Avtohiša Selmar Maribor strojne instalacije - razvod vodovoda in ogrevanja, konvektorsko ogrevanje in hlajenje Goznikar d.o.o. Selmar d.o.o.
2010 Preureditev pisarniških prostorov Banka Slovenije elektroinstalacije; posebnost - optično omrežje! VG5 d.o.o. Banka Slovenije
2010 Hladilni stolpi Lafarge elektro instalacije IG AP d.o.o. Lafarge Cement d.d.
2009-2010 Stanovanjski blok v Litiji z 56 stanovanji  elektro in strojne instalacije Trgograd d.o.o. Trgograd d.o.o.
2009-2010 Prizidek TEVEL elektro in strojne instalacije SGP Zasavje d.d. TEVEL d..o.o.
2008-2010 Hala Alpro elektroinstalacije Alpro d.o.o. Alpro d.o.o.
2010 Stanovanjski objekt Čebelica v Ljubljani elektro instalacije SGP Zasavje d.d. R&H inženiring d.o.o. SGP Zasavje d.d.
2009 Izgradnja javnega vodovodnega omrežja, odsek ETI-Šemnik vodovod Komunala Zagorje Občina Zagorje ob Savi
2009 Sistem mikro daljnskega ogrevanja na biomaso Jevnica rekonstrukcija stare kotlovnice - komplet GOI dela EVJ Energetika d.o.o. EVJ Energetika d.o.o.
2009 Sistem mikro daljnskega ogrevanja na biomaso Gabrovka rekonstrukcija stare kotlovnice - komplet GOI dela EVJ Energetika d.o.o. EVJ Energetika d.o.o.
2009 Vrtec Škofja Loka strojne instalacije Župniski urad Škofja Loka  Župniski urad Škofja Loka 
2009 Rekonstrukcija kotlovnice in toplotne postaje ZD Zagorje ogrevanje Zdravstveno dom Zagorje ob Savi Zdravstveno dom Zagorje ob Savi
2009 Rekonstrukcija kotlovnice blok Trg Pohorskega bataljona 6,7,8,9 ogrevanje Stanovansko podjetje Zagorje  Stanovansko podjetje Zagorje 
2009 Trgovski center LIDL Trbovlje prestavitev zunanjega vodovod in vročevod CGP d.d. LIDL d.o.o.
2009 Mrežni inkubator RCR Zagorje (Vašhava) elektro in strojne instalacije VG5 d.o.o. RCR d..o.o., PG-ŠUM d.o.o.
2009 Ureditev jedilnice in delilnice hrane v GESŠ Trbovlje vsa gradbeno-obrtniška dela, elektroinštalacije (jaki in šibki tok), strojna inštalacijska dela (vodovod, ogrevanje, prezračevanje) Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje, Gimnazijska cesta 10, Trbovlje Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje, Gimnazijska cesta 10, Trbovlje
2009 Zavarovalnica Triglav d.d., OE Trbovlje, Poslovalnica Zagorje ob Savi adaptacija - kompletna GOI dela Zavarovalnica Triglav d.d. Zavarovalnica Triglav d.d.
2009 Hala Stealum elektro in strojne instalacije (plin, prezračevanje, ogravanje, komprimirani zrak, vodovod) Stealum d.o.o. Stealum d.o.o.
2009 Salon Nissan Krulc v Moravčah kompletne strojne instalacije (plin, prezračevanje, ogravanje, komprimirani zrak, vodovod, podhlajevanje, distribucija odpadnih olj) Nissan Krulc d.o.o. Nissan Krulc d.o.o.
2009 Adaptacija poslovni prostori POC Trzin elektro in strojne instalacije Genera d.o.o. Genera d.o.o.
2009 Skladišče Sanolabor Ljubljana nadgradnja strojnih instalacij hlajenje in prezračevanje Genera d.o.o. Sanolabor
2008-2009 Tehnični objekt letalstva Letehe - letališče Cerklje ob Krki elektroinstalacije SGP Zasavje d.d. MORS
2008-2009 Moderna galerija Ljubljana - rekonstrukcija elektroinstalacije Vegrad d.d. Ministrstvo za kulturo
2008-2009 Hladilni stolpi UKC elektroinstalacije Termotehnika d.o.o., Novo Mesto. Univerzitetni klinični center Ljubljana
2008-2009 Čistilna naprava v Trbovljah elektroinstalacije Genera d.o.o. Občina Trbovlje, RS
2008-2009 Rekonstrukcija in sprememba namembnosti stanovanjske hiše EMMA v Hrastniku kompletna gradbena, obrtniška, instalacijska dela EVJ Elektroprom d.o.o. EVJ Elektroprom d.o.o.
2008-2009 Pakrinica elektroinstalacije Lafarge Cement d.d. Lafarge Cement d.d.
2008 Maxim - več projektov elektroinstalacije, razvod komprimiranega zraka, plinska instalacija, hidrantno omrežje Genera d.o.o. Maxim d.o.o., Celje
2008 Vodovod Stegne javni vodovod in individualni priključki Občina Moravče Občina Moravče
2007-2008 Finalizacija energetsko varnih hiš v naselju Stožice - Tomačevo kompletna gradbena, obrtniška, instalacijska dela EVJ Elektroprom R&H inženiring, EVJ Elektroprom d.o.o.
2006-2008 Vila Grad elektroinstalacije, vodovod in kanalizacija SGP Zasavje d.d. AB invest d.o.o.
2007 Blok Dolenja vas pri Preboldu - 48 stanovanj elektroinstalacije, vodovod, ogrevanje, prezračevanje, klime, plinska instalacija Vegrad ART posest d.o.o.
2007 Prenova kuhinje v osnovni šoli Tončke Čeč v Trbovljah komplet GOI dela SGP Zasavje d.d. Osnovna šola Tončke Čeč
2007 Novogradnja - podružnična šola Ponikva elektro in strojne instalacije z prezračevanjem Vegrad d.d. Občina Žalec
2007 Vile M - 4 objekti, 18 stanovanj vodovod, ogrevanje, prezračevanje, klima naprave Rudis d.d. Rudis d.d.