Solarni sistemi

solarni sistemNe mine dan, ko ne bi potrebovali tople vode za umivanje in čiščenje. Na voljo imamo več možnosti, kako jo bomo ogrevali. Solarni sistemi se uporabljajo za segrevanje tople vode, ter za ogrevanje objektov. Gre za aktivno obliko izkoriščanja sončne energije, ki spada med obnovljive vire energije. Solarni sistemi so tehnološko dovršeni in ekološko prijazni proizvodi za pridobivanje in pretvorbo sončne energije v toploto. Sončni kolektorji  pokrijejo do 85% potreb po topli sanitarni vodi in do 40% potreb pri ogrevanju prostorov. Solarni sistemi za ogrevanje sanitarne vode v veliki meri nadomestijo delovanje obstoječih sistemov ogrevanja (plin, olje, les). Princip delovanja solarnih sistemov je v izrabi sončne energije preko kolektorjev, ki so zbirnik sončnih žarkov. Skozi grelni medij se toplota distribuira v sistem in s tem neposredno ogreva sanitarno vode v hranilniku. Kadar je zmogljivost sončni kolektorji zmanjšana zaradi neugodnih vremenskih vplivov, se v hranilniku vklopi električni grelec in dogreje vodo glede na izbrano temperaturo na regulaciji.

Glavni sestavni deli solarnih sistemov so sprejemniki sončne energije (sončni kolektorji), ter zalogovnik vode. Sončni kolektorji zbirajo energijo sonca v vodo v ceveh, ter preko medija po ceveh prenese toploto v hranilnik toplote - zalogovnik. Od tam se segreta voda uporablja za namen ogrevanja prostorov ali sanitarne vode. Pomemben člen v tem sistemu je tudi regulacija s termostatom, ki uravnava pravilno delovanje.

Prednosti solarnih sistemov so:

 - izkoriščanje sončne energije

 - gospodaren način ogrevanja

 - cenovno ugoden

 - varovanje podnebja (ni izpusta toplogrednih plinov v ozračje)

 

 

Vodja področja za ogrevanje, vodovod in plinske instalacije

Robert Kukenberg
Tel.: (03)56 57 165
Gsm: 041 207 359
Email: robert.k@evj.si