Soproizvodnja toplote in električne energije SPTE

elektrarna Kogeneracija (SPTE) toplotne in električne energije je sočasno pretvarjanje energije goriva  v toplotno in električno energijo. Soproizvodnja toplote in električne energije kot energent uporablja zemeljski plin ali lesno biomaso (kot osnovo za sintezni plin).  Za soproizvodnjo električne energije in toplote iz biomase lahko uporabimo klasične parne turbine, parne in plinske motorje za proizvodnjo električne energije. Električno energijo lahko v celoti prodamo v omrežje po zagotovljenih cenah za odkup, toploto pa uporabimo v sistemih daljinskega ogrevanja za destribucijo do potrošnika.

Soproizvodnja toplote in električne energije na lesno biomaso, je nekoliko redkeje uporabljena kot kogeneracija na zemeljski plin zaradi samega energenta. Za skladiščenje lesne biomase potrebujemo veliko prostora, rokovanje z lesno biomaso pa zahteva nekakšno dodatno infrastrukturo. Je pa res da soproizvodnja toplote in električne energije na lesno biomaso zagovarjamo predvsem zato, ker je energija pridobljena iz narave, ki pa se nenehno obnavlja.

Podjetje EVJ Energetika d.o.o. je v letu 2014 inštaliralo 2 kogeneraciji na zemeljski plin. Izvedel se je pa tudi projekt kogeneracije SPTE z uporabo lesne biomase.

 

  • OSNOVNA ŠOLA IVANA KAVČIČA IZLAKE

SPTE :                                                               
Kapaciteta EE----------------30kW                        

Kapaciteta toplote-----------62kW                                     

KOTLOVNICA: 3 plinski kotli skupne moči 360kW 

  • OSNOVNA ŠOLA IVANA SKVARČE  ZAGORJE ob SAVI

SPTE : 

Kapaciteta EE----------------50kW                                                              

Kapaciteta toplote-----------83,5kW                 

KOTLOVNICA: 2 plinska kotla skupne moči 560kW                                

  • EVJ D.O.O. KISOVEC

SPTE:

Kapaciteta EE-----------------450kW

Kapaciteta toplote-----------220kW

KOTLOVNICA: 2 kogeneraciji na lesno biomaso

 

Pri samostojni investiciji EVJ d.o.o. ponuja svetovanje pri izvedbi in izbiri naprav, ter izvede strojne in elektroinštalacije.