Telekomunikacije

Telekomunikacije

Telekomunikacije je beseda, ki v bistvu pomeni prenesti, dati ali sodelovati. Iz besede telekomunikacije izhajata pojma komunikacije in telekomunikacije. Obsegajo strokovne načine in metode, ki omogočajo komuniciranje na daljavo. Pri telekomunikacijah je namen odpraviti časovne zakasnitve podatkov, ki so rezultat velike oddaljenosti od točke A do točke B.

Telekomunikacije sestavljajo telekomunikacijsko omreže te pa sestavlja skupina naprav, ki so na različnih lokacijah medseboj povezane tako, da omogočajo komuniciranje. Vsaka posamezna naprava v omrežju je vozlišče, to pa je lahko računalnik, telefon, terminal ali katera druga naprava, ki ima možnost skupne rabe programov, podatkov in druge opreme.

Namen telekomunikacij:

 - povezovanje opreme,

 - zmanjševanje stroškov,

 - boljša izrabljenost opreme,

 - lažja in boljša organizacija dela

Telekomunikacijsko omrežje omogoča prenos podatkov s pomočjo multiplekserjev in  modem-ov, ki se nato povežejo z računalniki. Najpogostejša omrežja so telefonska, radijsko in televizijska, LAN, WAN in internet. Za vzpostavitev  na omrežeje je potrebna strojna oprema (omrežna kartica) in pa omrežni kabel, ki služi za povezovanje med računalniki. Če pa hočemo v lokalnem omrežju deliti skupno povezavo v internet rabimo usmerjevalnik (router), ta pa omogoča delitev ene povezave, ki nato poveže več računalnikov znotraj lokalnega omrežja.

Usmerjevalnik (router) ima pa možnost brezžičnega povezovanja (WIFI), katerega je domet odvisen od vpliva okolja. Pri tem pa ni nujno potrebna mrežna kartica ampak samo kartica, ki omogoča sprejem in oddajanje signala WIFI.

Med telekomunikacije spadajo:

 - telefonija

 - požarno javljanje

 - video nadzorni sistemi

 - tehnično varovanje objektov

 - računalniške mreže

 - antenski sistemi

 - električne ure

 - ozvočenje prostorov

Vodja področja elektro inštalacije

Franci Barlič
Tel.: (03)56 57 162
Gsm: 040-708-242
Email: franci.barlic@evj.si