Varnostna in zasilna razsvetljava

zasilnaTemeljni namen varnostne razsvetljave je ohraniti varnost ljudi v prostoru, tudi če običajna razsvetljava iz kakršnega koli razloga (običajno je to izpad električne energije) ne deluje. Varnostna razsvetljava je del tako imenovane zasilne razsvetljave, ki jo delimo na že omenjeno varnostno ter t. i. nadomestno razsvetljavo. Slednja je namenjena temu, da se zopet vzpostavijo normalni pogoji in se prejšnje dejavnosti lahko nadaljujejo, prva pa temu, da prisotni varno zapustijo stavbo, če je to potrebno (na primer ob potresu, požaru, itd.), in se umaknejo na varno ter da prepreči panično ravnanje prisotnih ob takšnih stresnih situacijah, ki bi lahko povzročilo veliko neprijetnosti.

 

Varnostna razsvetljava in njeno delovanje

dušilkaDoločila za delovanje varnostne razsvetljave so zelo natančna. Ker se vključi ob izpadu električne napetosti, mora imeti lasten vir napajanja. Svetilke imajo lahko posamezno akumulatorsko napajanje z indikatorjem polnjenja ali pa centralno akumulatorsko napajanje. Osvetljevati mora evakuacijske poti, večje prostore (prepreči paniko), v podjetjih pa tudi posebno nevarna delovna mesta. Varnostna oziroma zasilna razsvetljava se mora vključiti najkasneje v petih sekundah po izpadu elektrike in mora delovati do 1 uro, če ni določeno drugače. Pomembno je tudi, da so svetilke ustrezno razporejene ter nameščene vsaj 2 metra nad tlemi. V podjetju Evj d.o.o. vam zagotavljamo popolno storitev – načrtovanje, izvedbo in redno vzdrževanje. Le tako bo namreč vaša varnostna razsvetljava ustrezno opravila svojo nalogo.

 

Varnostna in zasilna razsvetljava – vzdrževanje

Tako kot pri ostalih električnih inštalacijah tudi v tem primeru velja, da je poleg kakovostnega in z zakonom ustreznega projektiranja ter izvedbe bistvenega pomena redno vzdrževanje. To namreč zagotavlja popolno delovanje zasilne razsvetljave v primeru izpada električne napetosti. Če boste celotno napeljavo redno pregledovali in vzdrževali ter odpravljali morebitne manjše nepravilnosti, večja popravila sploh ne bodo potrebna. Tako boste prihranili čas in denar, predvsem pa zagotovili ustrezno varnost. Po zakonu mora imeti varnostna razsvetljava potrdilo o brezhibnosti delovanja, ki ga je treba obnoviti vsaki 2 leti.

 

Naše podjetje EVJ d.o.o. zagotavlja vse vrste vzdrževanja energetskih objektov in naprav v tuji lasti ali  v upravljanju, zagotavljamo zanesljivost, strokovnost, kvaliteto in konkurenčnost.