Meritve električnih inštalacij za brezhibno napeljavo

Elektroinštalacije so ključen sestavni del vsakega stanovanjskega, poslovnega ali proizvodnega objekta, saj življenje brez elektrike v sodobnem svetu tako rekoč ne obstaja več. Po zakonu je tisti, ki električne inštalacije uporablja, dolžan zanje tudi poskrbeti, oziroma – povedano drugače – zagotoviti mora, da so inštalacije in naprave varne. Da lahko to zagotovite, je treba opravljati meritve elektroinštalacij, in sicer ne le na začetku ob namestitvi, ampak tudi kasneje. Elektro meritve namreč takoj zaznajo kakršno koli napako v napeljavi, ki jo je treba čim prej odpraviti, da sistem spet ustrezno deluje in da zaradi malenkosti ne pride do večjih okvar.

 

Kdo lahko izvaja meritve električnih inštalacij?

Elektro meritve so zelo specifična dejavnost, ki jo lahko izvaja le za to ustrezno usposobljen izvajalec. Pri tem mora upoštevati jasno določene standarde in predpise. V podjetju Evj d.o.o. redno izvajamo takšne meritve električnih inštalacij in imamo za to ustrezno usposobljen strokovni kader. Rezultati meritev se zapišejo, v primeru napak in pomanjkljivosti pa izvedemo tudi vsa potrebna popravila. S tem zagotovimo varno uporabo in zanesljivo delovanje inštalacije in vseh naprav. Ob tem izdamo tudi potrdilo o tem, da smo opravili meritve elektroinštalacij ter o njihovem brezhibnem delovanju.

 

Zakaj so meritve elektroinštalacij nujne?

Meritve električnih inštalacij zagotavljajo varnost in kakovost električne napeljave v objektu. Strokovni izvajalec mora elektro meritve izvesti pred prvo uporabo, periodično (pogostost je odvisna od vrste objekta – na eno, dve, tri ali pet let) in vsakič, ko pride do popravila, spremembe, zamenjave, dodajanja itd. Le tako namreč lahko zagotovite brezhibno delovanje celotnega sistema. Pri takšnih meritvah vam strokovnjaki iz podjetja Evj d.o.o. preverijo kakovost, stanje in ustreznost napeljave, pregledajo, kako varna in zanesljiva je, ter po potrebi odpravijo napake oziroma opozorijo na nepravilnosti ali neskladnosti z zakonskimi določili. Ko so meritve električnih inštalacij zaključene, so vsi podatki vneseni v potrebno dokumentacijo, izdamo pa vam tudi potrdilo o ustreznosti napeljave.

Vodja področja elektro inštalacije

Franci Barlič
Tel.: (03)56 57 162
Gsm: 040-708-242
Email: franci.barlic@evj.si