Nizke gradnje

Nizke gradnje

Pri nizkih gradnjah lahko rečemo, da gre predvsem za zemeljska dela, kjer se posega v naravo, zato je potrebno da ima podjetje, ki opravlja delo gradnj potrebene vse specifikacije in znanja, ter seveda tudi opremo za izvajanje del. Naše podjetje EVJ d.o.o. vam najprej svetuje in pomaga ponuditi najboljšo rešitev, preden se začnejo izvajati gradbena dela. Dobra priprava je pogoj za hitro in kvalitetno opravljeno delo, tukaj pa največ štejejo izkušnje, ki jih naše podjetje ima. Strokovni kader vsak projekt najprej preuči in skupaj s projetantom stranki svetuje najbolj primeren način izvedbe projekta. Stranka je lahko posameznik ali podjetje.

 

gradnje 04V sklopu nizkih gradenj izvajamo naslednje dejavnosti:

  • Preureditev enodružinskih stanovanjskih objektov v večstanovanjske objekte
  • Adaptacija sanitarij v stanovanjskih in poslovnih objektih
  • Adaptacije javnih objektov
  • Zunanje ureditve objektov - tlakovanje, asfaltiranje, postavitev ograj
  • Dela na kanalizacijskih sistemih - ukinitev greznic ter priklopi na kolektorski sistem, rekonstrukcije javnega kanalizacijskega omrežja, dobava in vgradnja malih bioloških čistilnih naprav, izvedba kanalizacije meteornih voda, vkop zbiralnikov vode, ipd
  • Dela na sistemih javnega vodovoda, izdelava oz. vzdrževanje vodovodov in vodohranov, vgradnja vodomernih jaškov, hišni priklopi na vodovodni sistem
  • Gradnja oz. rekonstrukcija obstoječih kotlovnic v kotlovnice na lesno biomaso, gradnja zalogovnikov lesne biomase, izdelava toplovodov
  • Dela z gradbeno mehanizacijo - izkopi, nasipi, planiranje, utrjevanje, rušitve
  • Prevozne storitve s kamioni
  • Storitve z avtodvigalom s košaro (npr. novoletne krasitve, menjava svetilk javne razsvetljave, obžagovanje dreves, čiščenje in menjava žlebov, čiščenje ali barvanje fasad, rušitve dimnikov ipd.)

Vodja področja gradnje

Samo Krznarič
Tel.: (03)56 57 150
Gsm: 040 799 976
Fax: (03)56 71 140
Email: samo.krznaric@evj.si

 

Vodja področja gradbena mehanizacija

Tomaž Ostrožnik
Tel.: (03)56 57 150
Gsm:041 299 034
Fax: (03)56 71 140
Email: tomaz.ostroznik@evj.si