Toplotna črpalka voda voda

Toplotna črpalka voda voda za svoje delovanje izkorišča energijo podtalnice. Voda je zaradi svojih odličnih termodinamičnih lastnosti tako rekoč idealna rešitev pri delovanju toplotne črpalke voda voda. Toplotne črpalke te vrste sodijo med najučinkovitejše energetske sisteme za ogrevanje, saj je toplota podtalnice zanesljiv, predvsem pa konstanten energetski vir. Podtalnica ima namreč vse leto konstantno temperaturo med 8 in 12°C, kar pomeni, da ima toplotna črpalka voda voda visok izkoristek. Odlika tovrstnih toplotnih črpalk je možnost samostojne uporabe skozi vse leto brez kakršnekoli pomoči drugih virov ogrevanja. Poleg objekta pa je mogoče ogrevati tudi sanitarno vodo.

 

Toplotna črpalka voda voda – kaj moramo vedeti pred nakupom

Če želimo naš dom ogrevati ali hladiti s toplotno črpalko sistema voda voda, se je na projekt treba dobro pripraviti. Za postavitev toplotne črpalke moramo najprej pridobiti vodno dovoljenje, ki ga dobimo na ministrstvu, pristojnem za prostor. Še pred pričetkom del je treba poskrbeti tudi za kemično analizo vode. Da bo vrtanje vrtin izvedeno v skladu s predpisi, prepustimo gradbena dela strokovnjakom. Vrtine se vrtajo do globine 20 metrov, minimalna razdalja med vrtino črpanja (sesalno vrtino) in vrtino ponikalnice (ponorno vrtino) pa je 15 metrov. V sesalno vrtino vgradimo potopno črpalko, ki prečrpava podtalno vodo skozi uparjalnik toplotne črpalke voda voda in jo vrača v ponorno vrtino.

Upoštevati je treba tudi smer pretoka podtalnice, da ne pride do kratkostičnega pretoka iz povratne v črpalno vrtino. Pri uporabi vode kot vira toplote za toplotne črpalke voda voda le-te ne onesnažimo, saj je od same naprave ločena. Toplotna črpalka voda voda mora biti pred uporabo ustrezno testirana, potrebno pa je izvesti tudi črpalni test, ki nam pove, kolikšen je pretok podzemne vode.

 

Toplotne črpalke – voda le eden od virov toplote iz okolja

Toplotna črpalka voda voda je izredno priljubljen način ogrevanja objekta, saj nam omogoča ogrevanje in hlajenje objekta skozi vse leto, vendar pa njena postavitev ni možna kjerkoli. Toplotne črpalke lahko koristijo tudi toploto iz zraka ali zemlje, zato je dobro premisliti, katera toplotna črpalka bi nam najbolje koristila.

Če vas zanima nakup toplotne črpalke voda voda ali katere druge toplotne črpalke, vas vabimo, da se oglasite pri nas, kjer vam bomo z veseljem svetovali.