Toplotne črpalke: kaj nam pove test toplotnih črpalk?

 

Toplotna črpalka je investicijski in montažni projekt, ki od vseh vpletenih zahteva podrobno znanje o njenem delovanje. Pred odločitvijo za toplotno črpalko moramo najprej dobro poznati delovanje toplotnih teles in dobro razmisliti o investiciji v napravo za dolgoročno pridobivanje želenih rezultatov. Pri odločanju o nakupu toplotne črpalke nam pomagajo različni testi toplotnih črpalk, ki uporabniku olajšajo končno izbiro. Test toplotnih črpalk lahko izvedejo le akreditirane inštitucije. Ta bo na podlagi rezultatov toplotne črpalke izdala merilno potrdilo.

 

Testi toplotnih črpalk za lažje odločanje

toplotna črpalka za ogrevanje stanovanja

Vsi, ki se odločajo za nakup toplotne črpalke za ogrevanje svojega stanovanja, naj pred tem povprašajo o testu toplotne črpalke. Trgovec bo tako kupcu pred nakupom toplotne črpalke podal še informacije o testih izbrane naprave. Katere informacije lahko izveste na podlagi testov toplotnih črpalk? V osnovi se testi toplotnih črpalk delijo na štiri glavne kategorije. S testom se ugotavlja in preizkuša učinkovitost toplotne črpalke, funkcijo hlajenja, pripravo tople sanitarne vode in raven hrupa, kar so tudi prej omenjene štiri glavne kategorije.

Kategorija učinkovitosti toplotne črpalke je bolj podrobno razložena v naslednjem odstavku, saj gre za najbolj pomembno in najbolj obsežno kategorijo. Raven hrupa toplotne črpalke bo prikazala točno ta podatek, ki bo za nas pomemben z vidika zvočnega onesnaževanja našega doma. Tako izvemo, kako glasna je toplotna črpalka med normalnim delovanjem. Pridobivanje tople sanitarne vode predstavlja udobje, ki pa potrebuje tri pogoje. Tople vode mora biti dovolj, v grelniku mora biti visoka temperatura, izguba grelnika pa mora biti čim nižja. Nekatere toplotne črpalke omogočajo tudi funkcijo hlajenja, ki je vgrajena v napravo. Na kratko smo opisali tri od štirih kategorij testa toplotne črpalke, četrtemu pa smo namenili nekoliko več pozornosti, saj pri učinkovitosti toplotnih črpalk velja za pomemben dejavnik. 

 

Primerjava lastnosti toplotnih črpalk različnih proizvajalcev 

Pri izbiri toplotne črpalke za vaš dom je najboljša primerjava različnih naprav različnih proizvajalcev. Prve tri smo v grobem predstavili v zgornjem odstavku, zdaj pa je napočil čas za četrto, najbolj pomembno kategorijo. Učinkovitost toplotne črpalke se lahko deli na dve podkategoriji, ki predstavljata različne sposobnosti naprave. Toplotna črpalka se pri ogrevanju ponaša z dvema lastnostma oziroma sposobnostma, na kateri moramo biti pozorni pri izbiri naprave. Ti lastnosti sta:

-          Učinkovitost toplotne črpalke(COP)

-          Letno grelno število toplotne črpalke (SPF)

Med izbiranjem toplotne črpalke se nikoli se ne smete zadovoljiti zgolj s primerjavo na podlagi grelnega števila. Vedno primerjajte in upoštevajte tudi letne vrednosti učinkovitosti (COP). Realne rezultate lahko dobite le s primerjavo celoletnega delovanja naprave. Učinkovitost toplotne črpalke (COP) bo prikazal koeficient učinkovitosti pri določenih temperaturnih pogojih. Letno grelno število toplotne črpalke bo, kot že omenjeno, prikazalo dejansko in tako realno stanje v realnem okolju. Visoka učinkovitost SPF je bistvena za velik prihranek energije. Obe navedeni lastnosti oziroma učinkovitosti skupaj sta esencialnega pomena pri izbiri prave toplotne črpalke za vas in vaš dom.

Primerjava oziroma merjenje učinkovitosti mora biti vedno realna. Kot končni uporabnik morate vedeti, kaj bo s seboj prinesla odločitev za nakup določene toplotne črpalke v vašem domovanju in pogojih le-tega. Nekoliko manj pomembni pa so rezultati, ki jih naprava lahko doseže v laboratorijskih pogojih. Realni rezultati toplotnih črpalk so prav iz tega razloga zelo pomembni. Dali bodo namreč realno sliko o njenih učinkovitostih v realnem okolju,  torej v podobnih objektih in enakih pogojih. V splošnem merilu ali nenapisanem pravilu velja, da je učinkovit tak sistem, ki ima letno grelno število oziroma SPF višje od 3. S pomočjo takega merjenja lastnosti boste lahko prišli do prave toplotne črpalke za vaše stanovanje, objekt ali hišo. 

toplotne črpalke zrak voda

Najboljša toplotna črpalka za ogrevanje stanovanja  

V Sloveniji je glede na prostore najbolje prodajana toplotna črpalka za ogrevanje stanovanja, ki deluje po principu zrak-voda. To pomeni, da kot vir toplote izkorišča zunanji zrak. Spada med najcenejšo vrsto toplotnih črpalk, saj za njeno montažo ni treba vrtati vrtin ali polagati zemeljske kolektorje. Enostavno je tudi njeno vzdrževanje. Zrak je neizčrpen vir toplote, ki je vedno na voljo. Za ogrevanje je primeren tudi hladen zrak, saj najsodobnejše tč zrak voda omogočajo ogrevanje objektov tudi, ko je zunanja temperatura do -20 °C. Kljub nizki temperaturi so stroški ogrevanja lahko tudi do 50 % nižji v primerjavi s konvencionalnimi ogrevalnimi sistemi. Toplotne črpalke zrak voda lahko izkoriščajo tudi toploto notranjega zraka. Za izkoriščanje toplote je najbolj primerno mesto klet, saj se tam vzdržuje stalna temperatura približno 3 °C. Drugo najprimernejše mesto je lahko tudi podstrešje, saj tam temperatura zraka naj ne bi padla pod ničlo.

Toplotna črpalka, ki deluje s toploto zrak, ima ločen uparjalnik na prostem, vse ostale dele pa v objektu, kjer so zaščiteni pred zamrzovanjem. Razdalja med uparjalnikom in agregatom tč zrak voda je lahko vse do 20 metrov. Taka črpalka ima obvezen hranilnik toplote, saj se potrebna energija za odmrzovanje uparjalnika pridobiva iz ogrevalnega kroga, s čemer se izognemo prepogostim vklopom toplotne črpalke.

Izbira zanesljivega trgovca je prav tako pomembna kot izbira toplotne črpalke

Kot že večkrat poudarjeno, je velikega pomena preverjanja ponudnika toplotne črpalke in same toplotne črpalke. Tako podrobno preverjanje bo namreč pomagalo, da se izognete napačnim odločitvam, ki bi lahko privedle do višjih stroškov ogrevanja, kot bi jih sicer pričakovali. Iz istega razloga je potrebno podrobno preveriti tudi ponudnika toplotne črpalke, ki ste si jo izbrali za svoj dom. Pred izbiro toplotne črpalke je priporočljivo, da podrobno pregledate pogoje in zahteve Eko sklada, ki jih je smotrno upoštevati tudi pri sami izbiri toplotne črpalke. Pri tem vam lahko določeno pomoč nudi trgovina, ki mora biti kot ponudnik toplotne črpalke seznanjena z vsemi pravili in postopki pridobivanja subvencij, ki jih omogoča Eko sklad.